Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước năm 2017 2018
SOI CẦU DÀN ĐỀ 2 CON MIỀN BẮC Chuẩn nhất /wp-content/uploads/2017/04/sochuan102.gif

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước năm 2017 2018
Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước năm 2017 2018

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
41 142 ngày (28.40%) 156 lần ( 1.2%) 1.10 lần/ngày (109.86%)
87 138 ngày (27.60%) 152 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.14%)
82 135 ngày (27.00%) 149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
03 134 ngày (26.80%) 150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
12 134 ngày (26.80%) 147 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
73 134 ngày (26.80%) 147 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
33 132 ngày (26.40%) 150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
19 131 ngày (26.20%) 154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
75 131 ngày (26.20%) 142 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
61 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
81 130 ngày (26.00%) 150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
07 129 ngày (25.80%) 147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
00 128 ngày (25.60%) 143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
38 128 ngày (25.60%) 138 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.81%)
39 128 ngày (25.60%) 144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
70 128 ngày (25.60%) 147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
15 127 ngày (25.40%) 141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
30 127 ngày (25.40%) 149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
40 127 ngày (25.40%) 146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
52 127 ngày (25.40%) 139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
54 127 ngày (25.40%) 143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
80 127 ngày (25.40%) 141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
91 127 ngày (25.40%) 142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
22 126 ngày (25.20%) 145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
37 126 ngày (25.20%) 145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
46 126 ngày (25.20%) 139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
60 126 ngày (25.20%) 148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
62 126 ngày (25.20%) 153 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
66 126 ngày (25.20%) 142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
76 126 ngày (25.20%) 146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
08 125 ngày (25.00%) 143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
16 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
49 125 ngày (25.00%) 145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
79 125 ngày (25.00%) 144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
93 125 ngày (25.00%) 139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
98 125 ngày (25.00%) 143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
01 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
04 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
10 124 ngày (24.80%) 145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
20 124 ngày (24.80%) 134 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
23 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
27 124 ngày (24.80%) 145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
29 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
43 124 ngày (24.80%) 135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
77 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
83 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
14 122 ngày (24.40%) 142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
55 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
44 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
25 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
31 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
53 120 ngày (24.00%) 140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
58 120 ngày (24.00%) 133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
84 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
85 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
95 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
57 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
89 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
96 119 ngày (23.80%) 126 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.88%)
32 118 ngày (23.60%) 139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
34 118 ngày (23.60%) 138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
74 118 ngày (23.60%) 128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
90 118 ngày (23.60%) 135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
94 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
05 117 ngày (23.40%) 130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
06 117 ngày (23.40%) 132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
28 117 ngày (23.40%) 125 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
35 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
42 116 ngày (23.20%) 126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
68 116 ngày (23.20%) 122 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.17%)
71 116 ngày (23.20%) 139 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
92 116 ngày (23.20%) 124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
45 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
67 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
69 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
09 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
26 114 ngày (22.80%) 135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
72 114 ngày (22.80%) 125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
18 112 ngày (22.40%) 122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
47 112 ngày (22.40%) 125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
99 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
11 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
50 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
56 109 ngày (21.80%) 122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
97 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
02 108 ngày (21.60%) 121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
65 108 ngày (21.60%) 120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
13 107 ngày (21.40%) 120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
21 107 ngày (21.40%) 124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
36 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
24 105 ngày (21.00%) 111 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.71%)
17 103 ngày (20.60%) 129 lần ( 1.0%) 1.25 lần/ngày (125.24%)
59 103 ngày (20.60%) 122 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
64 103 ngày (20.60%) 114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
78 103 ngày (20.60%) 115 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
88 103 ngày (20.60%) 117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
86 102 ngày (20.40%) 113 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
63 99 ngày (19.80%) 111 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
48 96 ngày (19.20%) 117 lần ( 0.9%) 1.22 lần/ngày (121.88%)
51 95 ngày (19.00%) 107 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (112.63%)

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
41 142 ngày (28.40%) 156 lần ( 1.2%) 1.10 lần/ngày (109.86%)
87 138 ngày (27.60%) 152 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.14%)
82 135 ngày (27.00%) 149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
03 134 ngày (26.80%) 150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
12 134 ngày (26.80%) 147 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
73 134 ngày (26.80%) 147 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
33 132 ngày (26.40%) 150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
19 131 ngày (26.20%) 154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
75 131 ngày (26.20%) 142 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
61 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
81 130 ngày (26.00%) 150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
07 129 ngày (25.80%) 147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
00 128 ngày (25.60%) 143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
38 128 ngày (25.60%) 138 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.81%)
39 128 ngày (25.60%) 144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
70 128 ngày (25.60%) 147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
15 127 ngày (25.40%) 141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
30 127 ngày (25.40%) 149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
40 127 ngày (25.40%) 146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
52 127 ngày (25.40%) 139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
54 127 ngày (25.40%) 143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
80 127 ngày (25.40%) 141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
91 127 ngày (25.40%) 142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
22 126 ngày (25.20%) 145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
37 126 ngày (25.20%) 145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
46 126 ngày (25.20%) 139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
60 126 ngày (25.20%) 148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
62 126 ngày (25.20%) 153 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
66 126 ngày (25.20%) 142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
76 126 ngày (25.20%) 146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
08 125 ngày (25.00%) 143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
16 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
49 125 ngày (25.00%) 145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
79 125 ngày (25.00%) 144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
93 125 ngày (25.00%) 139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
98 125 ngày (25.00%) 143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
01 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
04 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
10 124 ngày (24.80%) 145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
20 124 ngày (24.80%) 134 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
23 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
27 124 ngày (24.80%) 145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
29 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
43 124 ngày (24.80%) 135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
77 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
83 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
14 122 ngày (24.40%) 142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
55 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
44 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
25 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
31 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
53 120 ngày (24.00%) 140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
58 120 ngày (24.00%) 133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
84 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
85 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
95 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
57 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
89 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
96 119 ngày (23.80%) 126 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.88%)
32 118 ngày (23.60%) 139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
34 118 ngày (23.60%) 138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
74 118 ngày (23.60%) 128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
90 118 ngày (23.60%) 135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
94 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
05 117 ngày (23.40%) 130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
06 117 ngày (23.40%) 132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
28 117 ngày (23.40%) 125 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
35 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
42 116 ngày (23.20%) 126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
68 116 ngày (23.20%) 122 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.17%)
71 116 ngày (23.20%) 139 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
92 116 ngày (23.20%) 124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
45 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
67 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
69 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
09 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
26 114 ngày (22.80%) 135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
72 114 ngày (22.80%) 125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
18 112 ngày (22.40%) 122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
47 112 ngày (22.40%) 125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
99 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
11 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
50 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
56 109 ngày (21.80%) 122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
97 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
02 108 ngày (21.60%) 121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
65 108 ngày (21.60%) 120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
13 107 ngày (21.40%) 120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
21 107 ngày (21.40%) 124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
36 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
24 105 ngày (21.00%) 111 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.71%)
17 103 ngày (20.60%) 129 lần ( 1.0%) 1.25 lần/ngày (125.24%)
59 103 ngày (20.60%) 122 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
64 103 ngày (20.60%) 114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
78 103 ngày (20.60%) 115 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
88 103 ngày (20.60%) 117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
86 102 ngày (20.40%) 113 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
63 99 ngày (19.80%) 111 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
48 96 ngày (19.20%) 117 lần ( 0.9%) 1.22 lần/ngày (121.88%)
51 95 ngày (19.00%) 107 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (112.63%)

 SOI PHẢI CHUẨN – ĐÁNH PHẢI TRÚNG “ chắc chắn sẽ mang đến thành công cho bạn.

Link bài viết: http://soicau29.com/thong-ke-tan-suat-bo-so-truyen-thong-trong-500-ngay-truoc-nam-2017-2018/


Tags:

SOI CẦU MIỀN BẮC

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU LÔ 2 SỐ CAO CẤP soicau29 soi cau mien bac chuan nhat

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU LÔ 3 SỐ CAO CẤP soicau29 soi cau mien bac chuan nhat

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP soicau29 soi cau mien bac chuan nhat

DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC SIÊU VIP mien bac chuan nhat DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU SONG THỦ LÔ CAO CẤP

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU XIÊN 2 MIỀN BẮC SIÊU VIP

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU DÀN ĐỀ 2 CON MIỀN BẮC

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat DÀN ĐỀ 4 CON MIỀN BẮC SIÊU VIP

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat ĐỘC THỦ ĐỀ CỰC CHUẨN MIỀN BẮC

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU 3 CÀNG 5 SỐ SIÊU VIP

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC CHÍNH XÁC

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU 3 CÀNG MIỀN BẮC CỰC VIP

soi cau mien bac chuan nhat DÀN ĐỀ 10 SỐ CỰC CHUẨN DÀN ĐỀ 10 SỐ CỰC CHUẨN soi cau mien bac chuan nhat

Bài viết liên quan
Soi cau chuan - chot so chuan

Soi cầu xổ số:


Lưu ý mọi dự đoán trên chỉ mang tính chất dự đoán tham khảo ** ! Tất cả các kinh nghiệm lô đề, phương pháp soi cầu, thống kê tần suất đưa ra giúp mọi người chơi tìm được con số may mắn của xổ số miền bắc. Trang web không ép buộc hay lôi kéo, bắt ai mua, tất cả lấy số đều dựa trên tự nguyện. Nếu bạn sử dụng dịch vụ là đồng ý với những điểu khoản của chúng tôi!

SOI CẦU MIỀN BẮC - TRUNG - NAM HÔM NAY

Trang soi cầu lô đề xổ số, bạch thủ VIP , Soi Cầu Miền Bắc chính xác
Sitemap || xiên 2 số || độc thủ lô || bạch thủ lô .
16/11/2019 - 06:07:20
Bây giờ là 06 giờ Lô 3 số ngày 17/11/2019 - Lô 3 số ngày 18/11/2019 - kết quả vietlott ngày 17/11/2019 và kết quả khác: kết quả vietlott ngày 17/11/2019 - kết quả vietlott ngày 18/11/2019 -kết quả sổ xố 17/11/2019 -kết quả sổ xố 18/11/2019- -xsmb 17/11/2019 - xsmb 18/11/2019- xsmb 17/11/2019
Kết quả sổ số miền bắc ngày tới: xổ số ngày 17/11/2019 -sổ số ngày 18/11/2019- -sổ số ngày 17/11/2019
SoiCau29.Com là xem kết quả xổ số vietlott, xsmb và miền nam chuyên nghiệp và chính xác nằm trong TOP các hệ thống xem kết quả chuẩn nhất tại Việt Nam.
Kết quả sổ số miền Nam ngày tới: kết quả xổ số miền nam 18/11/2019 - kết quả xổ số miền nam 17/11/2019 - kết quả xổ số miền nam 17/11/2019 - xsmn ngày 18/11/2019 - xsmn ngày 17/11/2019 - xsmn ngày 17/11/2019 - xem đề lồ miền nam 18/11/2019 - xem đề lồ miền nam 17/11/2019 - xem đề lồ miền nam ngày 17/11/2019 -