DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC SIÊU VIP

13/05/2017DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC SIÊU VIP

DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI CỰC CHUẨN

SOI CẦU DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI HÔM NAY

DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI  

 

  DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI :   giá:  500.000 VNÐSoi cau chuan xac

Sau khi các bạn nạp thẻ thành công các bạn sẽ nhận được SOI CẦU DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI.Các bạn sẽ nhận được số từ 6h30 – 18h00 mỗi ngày. (Lưu ý: Chỉ cần nộp đủ tổng , bạn sẽ nhận được DÀN ĐỀ 10 SỐ CỰC CHUẨN ngày

NẠP THẺ ĐỂ ĐƯỢC NHẬN SỐ ! 

KẾT QUẢ SOI CẦU DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI

 

 

NGÀY SOI CẦU DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI KẾT QUẢ
LẤY NGAY 
05/09/2018
04/09/2018 ĐẦU 3 – ĐUÔI 1 TRƯỢT
03/09/2018 ĐẦU 3 – ĐUÔI 5 TRƯỢT
02/09/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 9 TRÚNG
01/09/2018 ĐẦU 3 – ĐUÔI 5 TRÚNG
30/09/2018 ĐẦU 2 – ĐUÔI 5 TRƯỢT
29/09/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 9 TRƯỢT 30
28/09/2018 ĐẦU 7 – ĐUÔI 1 TRƯỢT 56
27/09/2018 ĐẦU 1 – ĐUÔI 7 TRÚNG 15
26/09/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 22
25/09/2018 ĐẦU 4 – ĐUÔI 2 TRÚNG 54
24/09/2018 ĐẦU 8 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 69
23/09/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 2 TRÚNG 62
22/09/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 78
21/09/2018 ĐẦU 5 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 21
20/09/2018 ĐẦU 6 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 96
19/09/2018 ĐẦU  4 ĐUÔI 7 TRÚNG  77
18/09/2018 ĐẦU  3 ĐUÔI 2 TRƯỢT 20
17/09/2018 ĐẦU  1 ĐUÔI 5 TRƯỢT 43
16/09/2018 ĐẦU  5 ĐUÔI 3 TRÚNG 63
15/09/2018 ĐẦU  9 ĐUÔI 3 TRƯỢT 77
14/09/2018 ĐẦU  7 ĐUÔI 8 TRÚNG 88
13/09/2018 ĐẦU  6 ĐUÔI 9 TRÚNG 62
12/09.2018 ĐẦU  5 ĐUÔI 5 TRÚNG 56
bảo trì
04/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRƯỢT 08
03/09/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRÚNG 49
02/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRÚNG 40
01/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 TRÚNG 19
31/08/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRƯỢT 67
30/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 0 TRÚNG 60
39/08/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 TRƯỢT 87
28/08/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRƯỢT 27
27/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 TRÚNG  87
25/08/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRƯỢT 60
24/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 TRÚNG 17
23/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 TRƯỢT 35
22/08/2018 ĐẦU 9 ĐUÔ 5 TRƯƠT 73
21/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔ 5 TRƯỢT 56
20/08/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 7 TRÚNG 57
19/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRƯỢT 19
18/08/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 TRƯỢT 77
17/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 TRUNG 27
16/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 TRƯỢT 87
15/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 TRƯỢT 62
14/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 TRÚNG 86
13/08/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 TRÚNG 49
12/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 TRƯỢT 77
11/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 0 TRÚNG 60
10/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 TRÚNG 81
09*/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 TRƯỢT 17
08/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 TRƯỢT 29
07/08/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRÚNG 23
06/08/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRƯỢT 14
05/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 TRÚNG 38
04/08/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 TRÚNG 24
03/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 TRƯỢT 86
02/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 TRÚNG 38
01/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRƯỢT 28
31/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 6t TRÚNG 36
30/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRÚNG 72
29/07/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 TRƯỢT 92
28/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI4 TRÚNG 33
27/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 TRÚNG 31
26/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 TRÚNG 56
25/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRƯỢT 41
24/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 TRƯỢT 70
23/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 TRƯỢT 86
22/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRÚNG 92
21/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 TRÚNG 68
20/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 TRÚNG 49
19/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 TRƯỢT 17
18/07/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRƯỢT 69
17/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 TRƯỢT 23
16/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 TRÚNG 71
15/07/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 TRÚNG 40
14/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRÚNG 23
13/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 TRƯỢT 01
12/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 TRÚNG 65
11/07/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 TRÚNG 54
10/07/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 TRUNG 57
09/07/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 TRƯỢT 45
08/07/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 TRƯỢT 99
07/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 TRÚNG 67
06/07/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 4` TRÚNG 14
05/07/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 TRƯỢT 95
04/07/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 TRÚNG 95
03/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 TRÚNG 30
02/07/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 TRÚNG 87
01/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 TRƯỢT 17
29/06/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 TRÚNG 83
28/06/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 TRÚNG 94
27/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 TRÚNG 98
26/06/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 TRƯỢT 92
25/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRƯỢT 83
24/06/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 TRUNG 99
23/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRƯỢT 96
22/06/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRÚNG 83
21/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRÚNG 97
20/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 TRÚNG 15
18/06/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRƯỢT 33
17/06/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 TRÚNG 64
16/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRƯỢT 48
15/06/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 TRÚNG 45
14/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 TRÚNG 43
13/06/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 TRƯỢT 37
12/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 TRƯỢT 94
11/06/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 TRƯỢT 54
10/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 TRÚNG 03
09/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 TRÚNG 99
08/06/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 TRÚNG 38
07/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 TRƯỢT 82
06/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 TRƯỢT 75
05/06/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 TRÚNG 85
04/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 TRƯỢT 83
03/06/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 TRÚNG 00
02/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 TRƯỢT 85
01/06/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 TRƯỢT 72
31/05/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRÚNG 54
30/05/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRƯỢT 63
29/05/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 TRÚNG 97
28/05/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 TRÚNG 38
27/05/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 TRƯỢT 08
26/05/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 TRƯỢT 73
25/05/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI6 TRÚNG 36
24/05/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRƯỢT 76
23/05/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 TRƯỢT 44
22/05/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 0 TRÚNG 30
21/05/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 TRÚNG 11
20/05/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 TRÚNG 70
19/05/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRƯỢT 45
18/05/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRƯỢT 40
17/05/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 TRÚNG 23
16/05/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 TRÚNG 
15/05/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRƯỢT 16
14/05/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 TRÚNG 45
13/05/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 TRÚNG 36
12/05/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRƯỢT 81
11/05/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 TRƯỢT 04
10/05/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 TRƯỢT 10
09/05/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 TRÚNG 60
08/05/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRƯỢT 76
07/05/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRÚNG 64
06/05/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 TRƯỢT 38
05/05/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 TRÚNG 82
04/05/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 TRƯỢT 01
03/05/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRÚNG 02
02/05/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 TRÚNG 79
01/05/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 TRƯỢT 56
30/04/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 TRÚNG 14
29/04/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 TRÚNG 47
28/04/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 TRƯỢT 86
27/04/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRƯỢT 30
26/04/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 TRÚNG 86
25/04/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 TRƯỢT 50
24/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 TRÚNG 45
23/04/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 TRÚNG 69
22/04/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 TRƯỢT 68
21/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRƯỢT 66
20/04/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 TRÚNG 61
19/04/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 TRƯỢT 80
18/04/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 TRƯỢT 22
17/04/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 TRÚNG 46
16/04/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRƯỢT 46
15/04/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRÚNG 52
14/04/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 TRÚNG 70
13/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 TRÚNG 01
12/04/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 TRÚNG 18
11/04/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 TRƯỢT 65
10/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 TRÚNG 88
09/04/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 TRÚNG 23
08/04/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 TRƯỢT 63
07/04/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRƯỢT 98
06/04/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 TRÚNG 09
05/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 TRƯỢT 94
04/04/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 TRÚNG 82
03/04/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 TRÚNG 46
02/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 TRÚNG 12
01/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRƯỢT 71
31/03/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 TRÚNG 39
30/03/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 0 TRÚNG 00
29/03/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 TRÚNG 68
28/03/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 TRÚNG 88
27/03/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 TRƯỢT 67
26/03/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 TRÚNG 23
25/03/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 TRÚNG 94
24/03/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRƯỢT 45
23/03/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 TRÚNG 13
22/03/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRÚNG 39
21/03/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRƯỢT 85
20/03/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 TRƯỢT 65
19/03/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRƯỢT 94
18/03/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 TRÚNG 38
17/03/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 TRƯỢT 36
16/03/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 TRƯỢT 49
15/03/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 TRƯỢT 16
14/03/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 TRƯỢT 54
13/03/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 TRÚNG 07
12/03/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 TRÚNG 77
11/03/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 TRÚNG 29
10/03/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 TRƯỢT 30
09/03/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 TRÚNG 23
 08/03/2018 ĐÂU 4 ĐUÔI 3 TRƯỢT 98
07/03/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 TRÚNG 83
06/03/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 0 TRÚNG 60
 05/03/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 TRƯỢT 65
04/03/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 TRÚNG 73
03/03/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 TRÚNG 86
02/03/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 TRƯỢT 80
01/03/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 1 TRÚNG 28
28/02/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 TRƯỢT 57
27/02/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 TRÚNG 66
26/02/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 TRƯỢT 39
25/02/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 TRƯỢT 10
24/02/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 TRÚNG 54
23/02/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRƯỢT 44
22/02/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 TRÚNG 65
21/02/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 TRÚNG 59
NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
14/02/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRƯỢT 71
13/02/2018 PHÁT LỘC PHÁT TÀI WIN
12/02/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 TRƯỢT 99
11/02/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 TRÚNG 68
10/02/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 TRÚNG 81
09/02/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRƯỢT 25
08/02/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 TRÚNG 75
07/02/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRÚNG 25
06/02/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 5  TRÚNG 39
05/02/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRƯỢT 29
04/02/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 TRÚNG 43
03/02/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 TRƯỢT 01
02/02/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRÚNG 73
01/02/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 TRÚNG 51
31/01/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 TRƯỢT 48
30/01/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 TRÚNG 29
29/01/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRƯỢT 47
28/01/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 TRÚNG 51
27/01/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 TRÚNG 53
26/01/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 TRÚNG 45
25/01/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 TRƯỢT 68
24/01/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 7 TRÚNG 57
23/01/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 7 TRÚNG 01
22/01/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 TRƯỢT 60
21/01/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 TRÚNG 39
20/01/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 TRƯỢT 63
19/01/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRƯỢT 21
18/01/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 TRÚNG 01
17/01/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 TRƯỢT 09
16/01/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 TRƯỢT 66
15/01/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 TRÚNG 98
14/01/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 TRÚNG 21
13/01/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 TRƯỢT 64
12/01/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 TRƯỢT 77
11/01/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 TRÚNG 49
10/01/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 TRÚNG 44
09/01/2018 ĐẦU 2 DUÔI 1 TRƯỢT 62
08/01/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 TRÚNG 08
07/01/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 TRÚNG 57
06/01/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 TRÚNG 89
05/01/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 TRƯỢT 05
04/01/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 1 TRƯỢT 74
03/01/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 TRÚNG 17
02/01/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 TRÚNG 31
01/01/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRÚNG 62
31/12/2017 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 TRƯỢT 59
30/12/2017 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 TRƯỢT 73
29/12/2017 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 TRÚNG 73
28/12/2017 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 TRÚNG 05
27/12/2017 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 TRƯỢT 16
26/12/2017 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRÚNG 04
25/12/2017 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 TRƯỢT 63
24/12/2017 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 TRƯỢT 86
23/12/2017 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 TRÚNG 69
22/12/2017 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRÚNG 21
21/12/2017 ĐẦU  9 ĐUÔI 2 TRƯỢT 58
20/12/2017 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 TRÚNG 68
19/12/2017 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 TRÚNG 18
18/12/2017 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 TRƯỢT 75
17/12/2017 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 TRÚNG 48
16/12/2017 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 TRƯỢT 31
15/12/2017 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 TRÚNG 68
14/12/2017 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 TRÚNG 87
13/12/2017 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 TRƯỢT 72
12/12/2017 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 TRÚNG 49
11/12/2017 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 TRÚNG 60
10/12/2017 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 TRÚNG 78
09/12/2017 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 TRÚNG 92
08/12/2017 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 TRƯỢT 81
07/12/2017 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 TRÚNG 54
06/12/2017 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 TRÚNG 64
05/12/2017 ĐẦU 7 ĐUÔI 0 TRÚNG 77
04/12/2017 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 TRÚNG 33
03/12/2017 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRƯỢT 09
02/12/2017 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 TRÚNG 70
01/12/2017 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 TRÚNG 16
30/11/2017 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 TRƯỢT 50
29/11/2017 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 TRÚNG 75
28/11/2017 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 TRÚNG 05
27/11/2017 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRƯỢT 11
26/11/2017 ĐẦU 1 ĐUÔI 3 TRƯỢT 09
25/11/2017 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 TRÚNG 80
24/11/2017 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 TRÚNG 68
23/11/2017 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 TRƯỢT 62
22/11/2017 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 TRÚNG 24
21/11/2017 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 TRÚNG 53
20/11/2017  ĐẦU 3 ĐUÔI 9 TRÚNG 37
19/11/2017  ĐẦU 1 ĐUÔI 6 TRƯỢT 61
18/11/2017  ĐẦU 2 ĐUÔI 7 TRƯỢT 22
  17/11/2017  ĐẦU 0 ĐUÔI 6 TRÚNG 08
  16/11/2017 ĐẦU 3 ĐUÔI 3  TRƯỢT 50
 15/11/2017 ĐẦU 0 ĐUÔI 8  TRÚNG 98
  14/11/2017 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 TRƯỢT 97
 13/11/2017 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 TRÚNG 41 
12/11/2017 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 TRƯỢT 65
11/11/2017 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 TRƯỢT 93
10/11/2017 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 TRÚNG 23
09/11/2017  ĐẦU 4 ĐUÔI 7  TRÚNG 27
08/11/2017  ĐẦU 5 ĐUÔII 3 TRƯỢT 83
07/11/2017  ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRƯỢT 38
06/11/2017 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 TRÚNG 55
 05/11/2017 ĐẦU 0 ĐUÔI 6  TRƯỢT 60
 04/11/2017 ĐẦU 5 ĐUÔI 7  TRÚNG 27
 03/11/2017 ĐẦU 3 ĐUÔI 6  TRÚNG 34
02/11/2017 ĐẦU 7 ĐUÔI 2  TRƯỢT 61
 01/11/2017 ĐẦU 9 ĐUÔI 0  TRÚNG 92
31/10/2017 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 TRÚNG 43
30/10/2017 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 TRƯỢT 87
29/10/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 0 TRÚNG 70
28/10/2017 ĐẦU 9 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 24
27/10/2017 ĐẦU 9 – ĐUÔI 7 TRÚNG 27
26/10/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 82
25/10/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 9 TRƯỢT 22
24/10/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 4 TRÚNG 34
23/10/2017 ĐẦU 7 – ĐUÔI 1 TRÚNG 91
22/10/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 53
21/10/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 5 TRÚNG 95
20/10/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 32
19/10/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 6 TRÚNG 31
18/10/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 0 TRÚNG 70
17/10/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 24
16/10/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 9 TRÚNG 49
15/10/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 2 TRÚNG 85
14/10/2017 ĐẦU7 – ĐUÔI 5 TRÚNG 72
13/10/2017 ĐẦU 9 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 28
12/10/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 5 TRÚNG 04
11/10/2017 ĐẦU 9 – ĐUÔI 2 TRÚNG 90
10/10/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 71
09/10/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 1 TRƯỢT 37
08/10/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 7 TRÚNG 01
07/10/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 4 TRÚNG 24
06/10/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 9 TRÚNG 09
05/10/2017 ĐẦU 9 – ĐUÔI 1 TRÚNG 96
04/10/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 79
03/10/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 7 TRƯỢT  
——– ————- ————
02/10/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 1 TRƯỢT 07
01/10/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 3 TRÚNG 63
30/09/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 9 TRƯỢT 34
29/09/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 5 TRƯỢT 66
28/09/2017 ĐẦU 6  – ĐUÔI 2 TRƯỢT 96
27/09/2017 ĐẦU 3  – ĐUÔI 7 TRÚNG 77
26/09/2017 ĐẦU 0  – ĐUÔI 4 TRƯỢT 43
26/09/2017 ĐẦU 0  – ĐUÔI 4 TRƯỢT 43
25/09/2017 ĐẦU 3  – ĐUÔI 9 TRÚNG 39
24/09/2017 ĐẦU 3  – ĐUÔI 2 TRÚNG 52
23/09/2017 ĐẦU 5  – ĐUÔI 2 TRƯỢT 70
22/09/2017 ĐẦU 8  – ĐUÔI 7 TRÚNG 87
21/09/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 6 TRƯỢT 70
20/09/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 9 TRƯỢT 73
19/09/2017 ĐẦU 2- ĐUÔI 6 TRÚNG 46
18/09/2017 ĐẦU 9- ĐUÔI 7 TRƯỢT 01
17/09/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 5 TRÚNG 12
16/09/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 85
15/09/2017 ĐẦU 8 -ĐUÔI 6 TRÚNG 56
14/09/2017 ĐẦU 2 -ĐUÔI 4 TRƯỢT 40
13/09/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 9 TRƯỢT 60
12/09/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 5 TRÚNG 95
11/09/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 9 TRÚNG 19
10/09/2017 ĐẦU 9 – ĐUÔI 1 TRÚNG 93
09/09/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 15
08/09/2017 ĐẦU 3-  ĐUÔI 2 TRÚNG 30
07/09/2017 ĐẦU 6-  ĐUÔI 1 TRÚNG 63
06/09/2017 ĐẦU 9-  ĐUÔI 4 TRƯỢT 69
05/09/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 1 TRÚNG 59
04/09/2017 ĐẦU 2 -ĐUÔI 9 TRƯỢT 57
03/09/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 0 TRƯỢT 71
02/09/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 9 TRƯỢT 31
01/09/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 1 TRƯỢT 89
31/08/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 5 TRƯỢT 54
30/08/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 03
29/08/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 1 TRƯỢT 98
28/08/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 7 TRƯỢT 55
27/08/2017 ĐẦU 7 – ĐUÔI 1 TRƯỢT 86
26/08/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 5 TRƯỢT 03
25/08/2017 ĐẦU 7 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 99
24/08/2017 ĐẦU 6 –  ĐUÔI 1 TRƯỢT 49
23/08/2017 ĐẦU 9 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 68
22/08/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 2 TRÚNG 44
21/08/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 81
20/08/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 7 TRÚNG 09
19/08/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 9 TRÚNG 49
18/08/2017 ĐẦU 7-  ĐUÔI 8 TRÚNG 79
17/08/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 1 TRÚNG 71
16/08/2017 ĐẦU 8  – ĐUÔI 2 TRÚNG 85
15/08/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 9 TRƯỢT 31
14/08/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 25
13/08/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 4 TRÚNG 07
12/08/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 66
11/08/2017 ĐẦU 9 –  ĐUÔI 2 TRÚNG 12
10/08/2017 ĐẦU 5  – ĐUÔI 7 TRÚNG 57
09/08/2017 ĐẦU 9  – ĐUÔI 0 TRƯỢT 16
08/08/2017 ĐẦU 7 –  ĐUÔI 4 TRƯỢT 33
07/08/2017 ĐẦU 2 –  ĐUÔI 9 TRÚNG 23
06/08/2017 ĐẦU 7  – ĐUÔI 4 TRƯỢT 63
05/08/2017 ĐẦU 1  – ĐUÔI 3 TRÚNG 83
04/08/2017 ĐẦU 0  – ĐUÔI 3 TRÚNG 08
03/08/2017 ĐẦU 2  – ĐUÔI 7 TRƯỢT 13
02/08/2017 ĐẦU 9  – ĐUÔI 8 TRƯỢT 80
01/08/2017 ĐẦU 6  – ĐUÔI 8 TRÚNG 65
31/07/2017 ĐẦU 7  – ĐUÔI 2 TRƯỢT 47
30/07/2017 ĐẦU 5  – ĐUÔI 0 TRÚNG 70
29/07/2017 ĐẦU 7 – ĐUÔI 0 TRÚNG 30
28/07/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 8 TRƯỢT 39
27/07/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 8 TRÚNG 33
26/07/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 4 TRƯỢT 67
25/07/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 2 TRƯỢT 64
24/07/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 7 TRÚNG 37
23/07/2017 ĐẦU 7 – ĐUÔI 0 TRÚNG 20
22/07/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 1 TRÚNG 81
21/07/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 6 TRÚNG 64
20/07/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 9 TRÚNG 33
19/07/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 8 TRÚNG 37
18/07/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 6 TRÚNG 66
17/07/2017 ĐẦU 5- ĐUÔI 7 TRƯỢT 88
16/07/2017 ĐẦU 0- ĐUÔI 9 TRÚNG 39
15/07/2017 ĐẦU 2- ĐUÔI 1 TRÚNG 81
14/07/2017 ĐẦU 8- ĐUÔI 4 TRƯỢT 66
13/07/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 8 TRÚNG 31
12/07/2017 ĐẦU 7 -ĐUÔI 0 TRƯỢT 12
11/07/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 0 TRÚNG 10
10/07/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 4 TRÚNG 47
09/07/2017 ĐẦU 4 -ĐUÔI 5 TRƯỢT 93
08/07/2017 ĐẦU 2- ĐUÔI 7 TRƯỢT 86
07/07/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 1 TRƯỢT 94
06/07/2017 ĐẦU 8 – ĐUÔI 0 TRÚNG 82
05/07/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 7 TRÚNG 16
04/07/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 2 TRÚNG 48
03/07/2017 ĐẦU 9 – ĐUÔI 0 TRƯỢT 86
02/07/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 6 TRÚNG 49
01/07/2017 ĐẦU 2 – ĐUÔI 8 TRÚNG 21
30/06/2017 ĐẦU 0 – ĐUÔI 7 TRÚNG 09
29/06/2017 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 TRƯỢT 12
28/06/2017 ĐẦU 8- ĐUÔI 8 TRƯỢT 94
27/06/2017 ĐẦU 0- ĐUÔI 8 TRÚNG 03
26/06/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 TRÚNG 27
25/06/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 3 TRƯỢT 96
24/06/2017 ĐẦU 0- ĐUÔI 1 TRÚNG 61
23/06/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 3 TRÚNG 23
22/06/2017 ĐẦU 8- ĐUÔI 8 TRÚNG 78
21/06/2017 ĐẦU 3- ĐUÔI 3 TRƯỢT 72
20/06/2017 ĐẦU 0- ĐUÔI 7 ĂN ĐỀ 97
19/06/2017 ĐẦU 5- ĐUÔI 8 TRƯỢT 24
18/06/2017 ĐẦU0- ĐUÔI 6 ĂN ĐỀ 76
17/06/2017 ĐẦU 4- ĐUÔI 8 ĂN ĐỀ 44
16/06/2017 ĐẦU 9- ĐUÔI 1 TRƯỢT 80
15/06/2017 ĐẦU 7- ĐUÔI 8 ĂN ĐỀ 71
14/06/2017 ĐẦU 0- ĐUÔI 7 ĂN ĐỀ 09
13/06/2017 ĐẦU 1- ĐUÔI 6 TRƯỢT 61
12/06/2017 ĐẦU 2- ĐUÔI 9 TRƯỢT 55
11/06/2017 ĐẦU 5- ĐUÔI 3 TRƯỢT 21
10/06/2017 ĐẦU 2- ĐUÔI 8 TRƯỢT 69
09/06/2017 ĐẦU 2- ĐUÔI 8 TRƯỢT 92
08/06/2017 ĐẦU 9- ĐUÔI 4 TRƯỢT 87
07/06/2017 ĐẦU 0- ĐUÔI 9 TRƯỢT 70
06/06/2017 ĐẦU 3- ĐUÔI 7 ĂN ĐỀ 39
05/06/2017 ĐẦU 2- ĐUÔI 8 ĂN ĐỀ 20
04/06/2017 ĐẦU 5- ĐUÔI 5 ĂN ĐỀ 85
03/06/2017 ĐẦU 5- ĐUÔI 2 TRƯỢT 46
02/06/2017 ĐẦU 3- ĐUÔI 8 ĂN ĐỀ 36
01/06/2017 ĐẦU 8- ĐUÔI 6 TRƯỢT 30
31/05/2017 ĐẦU 9 -ĐUÔI 0 TRƯỢT 66
30/05/2017 ĐẦU 2- ĐUÔI 6 TRƯỢT 31
29/05/2017 ĐẦU 4 – ĐUÔI 0 ĂN ĐỀ 44
28/05/2017 ĐẦU 7- ĐUÔI 3 TRƯỢT 67
27/05/2017 ĐẦU 4- ĐUÔI 3 TRƯỢT 55
26/05/2017  ĐẦU 3- ĐUÔI 5 TRƯỢT 21
25/05/2017  ĐẦU 6 – ĐUÔI 2 ĂN ĐỀ 69
24/05/2017  ĐẦU 0 – ĐUÔI 9 ĂN ĐỀ 99
23/05/2017  ĐẦU 8 – ĐUÔI 7 ĂN ĐỀ 07
22/05/2017  ĐẦU 2 – ĐUÔI 3 TRƯỢT 52
21/05/2017  ĐẦU 2 – ĐUÔI 7 ĂN ĐỀ 77
20/05/2017  ĐẦU 3 – ĐUÔI 8 ĂN ĐỀ 31
19/05/2017  ĐẦU 6 – ĐUÔI 0 ĂN ĐỀ 80
18/05/2017  ĐẦU 3 – ĐUÔI 0 ĂN ĐỀ 36
17/05/2017  ĐẦU 8 – ĐUÔI 5 TRƯỢT 70
16/05/2017  ĐẦU 8 – ĐUÔI 0 TRƯỢT 94
15/05/2017  ĐẦU 2 -ĐUÔI 9 ĂN ĐỀ 49
14/05/2017  ĐẦU 2 -ĐUÔI 7 ĂN ĐỀ 87
13/05/2017  CHÍNH THỨC MỞ GÓI  BIG WIN

 

SOI CẦU DÀN ĐỀ 4 CON MIỀN BẮC Chúc Các Bạn Luôn Thành Công Và Phát Tài

 

soi cau 247, soi cau 24h, soi cau 366, soi cau mien bac, soi cau mb, soi cau lo, soi cau 88, diễn đàn xổ số, soi cau 99, soi cau thu do, xo so 88, soi cầu chuẩn, soi cau bach thu 24h , soi cau xo so , soi cau mb 888, soi cau lo vip, soi cau vip 888, soi cau hom nay, soi cau chinh xac, soi cau mb vip, soi cau lo de chuan, soi cau mien phi 888


SOI CẦU MIỀN BẮC

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU LÔ 2 SỐ CAO CẤP soicau29 soi cau mien bac chuan nhat

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU LÔ 3 SỐ CAO CẤP soicau29 soi cau mien bac chuan nhat

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP soicau29 soi cau mien bac chuan nhat

DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC SIÊU VIP mien bac chuan nhat DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU SONG THỦ LÔ CAO CẤP

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU XIÊN 2 MIỀN BẮC SIÊU VIP

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU DÀN ĐỀ 2 CON MIỀN BẮC

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat DÀN ĐỀ 4 CON MIỀN BẮC SIÊU VIP

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat ĐỘC THỦ ĐỀ CỰC CHUẨN MIỀN BẮC

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU 3 CÀNG 5 SỐ SIÊU VIP

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC CHÍNH XÁC

soicau29.com soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU 3 CÀNG MIỀN BẮC CỰC VIP

soi cau mien bac chuan nhat DÀN ĐỀ 10 SỐ CỰC CHUẨN DÀN ĐỀ 10 SỐ CỰC CHUẨN soi cau mien bac chuan nhat

Soi cau chuan - chot so chuan

Soi cầu xổ số:
  Giới thiệu Danh mục


LIÊN HỆ SMS/ZALO : 01659520261
Lưu ý mọi dự đoán trên chỉ mang tính chất dự đoán tham khảo ** ! Tất cả các kinh nghiệm lô đề, phương pháp soi cầu, thống kê tần suất đưa ra giúp mọi người chơi tìm được con số may mắn của xổ số miền bắc. Trang web không ép buộc hay lôi kéo, bắt ai mua, tất cả lấy số đều dựa trên tự nguyện. Nếu bạn sử dụng dịch vụ là đồng ý với những điểu khoản của chúng tôi!

SOI CẦU MIỀN BẮC - TRUNG - NAM HÔM NAY

Trang soi cầu lô đề xổ số, bạch thủ VIP , Soi Cầu Miền Bắc chính xác
Sitemap || xiên 2 số || độc thủ lô || bạch thủ lô .
Công ty Dịch vụ 5s chuyên cung cấp: diệt mối tại vinhdiệt mối tại nghệ an - diệt mối ở vinh -- phun muỗi tại vinh
vệ sinh công nghiệp tại vinh || vệ sinh công nghiệp tại nghệ an || lau dọn ở vinh || lau dọn tại nghệ an || vệ sinh công nghiệp tp vinh || 17/10/2018 - 23:02:30
Bây giờ là 23 giờ Lô 3 số ngày 18/10/2018 - Lô 3 số ngày 19/10/2018 - kết quả vietlott ngày 18/10/2018 và kết quả khác: kết quả vietlott ngày 18/10/2018 - kết quả vietlott ngày 19/10/2018 -kết quả sổ xố 18/10/2018 -kết quả sổ xố 19/10/2018- -xsmb 18/10/2018 - xsmb 19/10/2018- xsmb 18/10/2018
Kết quả sổ số miền bắc ngày tới: xổ số ngày 18/10/2018 -sổ số ngày 19/10/2018- -sổ số ngày 18/10/2018
SoiCau29.Com là xem kết quả xổ số vietlott, xsmb và miền nam chuyên nghiệp và chính xác nằm trong TOP các hệ thống xem kết quả chuẩn nhất tại Việt Nam.
Kết quả sổ số miền Nam ngày tới: kết quả xổ số miền nam 19/10/2018 - kết quả xổ số miền nam 18/10/2018 - kết quả xổ số miền nam 18/10/2018 - xsmn ngày 19/10/2018 - xsmn ngày 18/10/2018 - xsmn ngày 18/10/2018 - xem đề lồ miền nam 19/10/2018 - xem đề lồ miền nam 18/10/2018 - xem đề lồ miền nam ngày 18/10/2018 -